ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม เพื่อผลประโยชน์ที่ควรได้รับอย่างคุ้มค่า 2565 (2022)

 

สิทธิการช่วยเหลือเกี่ยวกับสุขภาพนั้นประเทศไทยเราก็มีเป็นหลักประกันสังคม ที่ทุกคนผู้ซึ่งทำงานเลี้ยงชีพจะได้เข้าระบบในอัตโนมัติ แต่กระนั้นแล้วก็มีบางสิทธิ์ที่เราต้องสมัครด้วยตนเอง ดังนั้น การตรวจสอบสิทธิประกันสังคมอย่างเจาะลึกจึงจำเป็นขั้นสุดเพื่อผลประโยชน์ที่ควรได้รับอย่างคุ้มค่า ว่าแต่มาตราไหนมีสิทธิอย่างไร ไปติดตามกันเลย

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ประกันสังคมคืออะไร มีมาตราไหนบ้าง? 2565 (2022)

ประกันสังคม จริง ๆ แล้วระบบที่บังคับให้ทุกคนต้องออมเงินโดยจะเก็บเป็น 3% ของเงินเดือนที่ได้รับ โดยจะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล เกี่ยวกับสุขภาพด้านต่าง ๆ คล้ายกับเราทำประกันชีวิต หรือประกันคุ้มครองรถยนต์ต่าง ๆ นั่นเอง ถามว่ามีมาตราไหนบ้าง? หลัก ๆ แล้วแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • มาตรา 33 : ลูกจ้างในสถานประกอบการ หรือพนักงานเอกชน
  • มาตรา 39 : ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อนอย่างน้อย 1 ปี แล้วออกจากงาน แต่มีการสมัครใหม่ภายใน 6 เดือน
  • มาตรา 40 : กลุ่มอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบต่าง ๆ

ทั้งนี้ เราสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมเพื่อให้รู้ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ตามมาตราที่เราสมัครไว้ได้ด้วย 

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ประกันสังคมเริ่มใช้เมื่อไหร่? 2565 (2022)

จริง ๆ แล้วหลังจากที่เราเข้าทำงาน หรือได้สมัครเข้าร่วมประกันสังคม หลังจากที่ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมแล้วว่าผ่านฉลุย ให้รอเข้าระบบอีก 3 เดือนเป็นอย่างต่ำ และหลังจากครบ 3 เดือนแล้วเราสามารถใช้สิทธิประกันสังคมด้านต่าง ๆ ตามที่มีได้หมดเลย ที่สำคัญเราไม่ต้องเสียเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองด้วย

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ประกันสังคมรักษาอะไรได้บ้าง?

แต่ละมาตราระบบประกันสังคมก็จะมีรายละเอียดการรักษาที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเราตรวจสอบผู้ประกันตนเรียบร้อย รอครบ 3 เดือนเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาใช้การรักษาให้คุ้ม แบ่งออกเป็น

  • เช็คสิทธิ์บัตรประกันสังคมมาตรา 33 : คุ้มครอง 7 กรณี ได้สิทธิประกันสังคมว่างงาน สิทธิคลอดบุตร สิทธิเจ็บป่วย สิทธิว่างงาน สิทธิสงเคราะห์บุตร สิทธิเจ็บป่วย สิทธิชราภาพ สิทธิทพพลภาพ และสิทธิตาย โดยต้องจ่าย 5% ของเงินเดือนที่ได้รับ หรือสมทบเดือนละ 750 บาท ต่อเงินเดือน 15000 บาท
  • ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 : คุ้มครอง 6 กรณี ได้สิทธิประกันสังคมคลอดบุตร สิทธิเจ็บป่วย สิทธิชราภาพ สิทธิทุพพลภาพ สิทธิสงเคราะห์บุตร และสิทธิตาย โดยจ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาท
  •  ประกันสังคมเช็คมาตรา 40 : คุ้มครอง 3 – 4 – 5 กรณีแล้วแต่ทางเลือก ได้สิทธิขาดรายได้ สิทธิค่าทำศพ สิทธิเจ็บป่วย – ทุพพลภาพ สิทธิสงเคราะห์บุตร และสิทธิบำเหน็จชราภาพ  โดยค่ารักษาจะใช้สิทธิบัตรทอง ให้ 3 ทางเลือก คือ จ่ายเงินสมทบ 70 บาท, 100 บาท และ 300 บาท

สำหรับใครอยากรู้วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมสามารถเข้าไปที่ออนไลน์ www.sso.go.th จะเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือเว็บบราวเซอร์ได้หมด เลือกตรวจสอบสิทธิประกันสังคม กรอกเลขบัตรประชาชน เท่านี้ก็จะขึ้นรายละเอียดมาให้เราได้อ่านตรวจสอบแล้ว ซึ่งประกันสังคมตรวจสอบสิทธิสามารถทำได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง