สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

 • ไม่กำหนดรายได้
 • 0.10-0.35% ต่อเดือน
 • 20-70 ปี
 • สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ

อัพเดต! สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงินคนละ 10000 ธนาคารออมสิน 2567

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทำให้การกู้เงินขอสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนใช้จ่ายเป็นเรื่องที่ดูจะปกติไปเสียแล้ว ซึ่งอีกหนึ่งสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายที่น่าจับตามองเลยคือสินเชื่อออมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เพราะสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระเป็นสินเชื่อที่ออกมาตั้งแต่ปี 2563 แล้ว และได้รับความนิยมอย่างมาก พอมาช่วงที่เกิดวิกฤตฯเช่นนี้ก็ทำให้ประชาชนต้องการขอสินเชื่อที่ให้โอกาสผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระอีกครั้ง ซึ่งวันนี้เราก็ได้นำรายละเอียดการกู้เงินสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2567 ของธนาคารออมสินมาฝากกัน จะเป็นอย่างไรบ้าง เราไปดูกันเลย

 

อัพเดต! รายละเอียดสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 2567

สำหรับในปีนี้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายมีชื่อว่า “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 โดยเปิดให้กู้เงินขอสินเชื่อได้ทั้งอาชีพอิสระทั่วไปและพนักงานประจำ ซึ่งก็มีความพิเศษตรงที่ใช้วิธีการสมัครออนไลน์เท่านั้น ผ่านทางแอปฯของธนาคารออมสินอย่าง Mymo เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจากความแออัดของผู้ที่มาติดต่อขอสินเชื่อสินเชื่อค่าใช้จ่ายออมสินที่ธนาคารโดยตรง

 • สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายมีวงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดคนละ 10000 บาท
 • สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายอย่างอิสระ ใช้จ่ายได้อย่างอเนกประสงค์ ไม่ได้จำเป็นจะต้องนำวงเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ทางธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นของผู้สมัครแต่ละคน
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat rate) เดือนละ 0.35% เท่านั้น ทั้งนี้หากมีการผิดนัดชำระสินเชื่อค่าใช้จ่ายออมสินจะต้องมีค่าปรับเพิ่มเติมเดือนละ 0.25% (โดยคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากเงินต้นที่ขอสินเชื่อ)
 • สามารถกู้เงินขอสินเชื่อได้ยาวนานสูงสุดมากถึง 2 ปีหรือประมาณ 24 งวดเดือน 
 • ผู้สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” จะปลอดการชำระเงินต้นรวมทั้งดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกทันที ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาที่ต้องผ่อนชำระสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะไม่เกิน 3 ปี 

 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการกู้เงินสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

 • ผู้สมัครสินเชื่อค่าใช้จ่ายออมสินได้จะต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีของธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้ว และจะต้องใช้งานทางแอปฯธนาคารออมสิน Mymo มาตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
 • กำหนดเกณฑ์อายุของผู้กู้เงินขอสินเชื่อตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น และจะต้องมีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” จะต้องมีอาชีพพนักงานประจำหรืออาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการ, พ่อค้าแม่ค้า หาบแร่ แผลลอย เป็นต้น โดยจะต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานรัฐ,รัฐวิสาหกิจ, ราชการ, ผู้ที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานรัฐทั้งหมด รวมทั้งจะต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน และต้องไม่ทำอาชีพเกษตรกร

 

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย –ทำสัญญาสมัครออนไลน์ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารฯ  

ลักษณะของสัญญาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” จะเป็นแบบ E-Contract โดยจะยื่นสมัครออนไลน์ รวมทั้งทำสัญญาออนไลน์ด้วยเช่นกัน โดยจะทำผ่านทางแอปฯ Mymo เท่านั้น ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคารออมสินแต่อย่างใด 

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

easy money

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่กำหนดดอกเบี้ย
 • 15 ปีขึ้นไป
 • easy money สินเชื่อเงินด่วนในรูปแบบออนไลน์

จักรพันธ์เงินด่วน

 • 7,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่กำหนดดอกเบี้ย
 • 20-70 ปี
 • จักรพันธ์เงินด่วนไม่ต้องมีการใช้หลักทรัพย์

แอพธนาคารกรุงเทพ

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
 • 15 ปีขึ้นไป
 • แอพธนาคารกรุงเทพสามารถใช้งาน โอน จ่ายบิลได้