เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท
เดือน
วิธีรับกู้เงิน
สมัครทันที

ไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000

 • 10,000 บาทขึ้นไป
 • 25% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • ไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000 บาทมาตรการสินเชื่อโควิด

สินเชื่อ ธกส 2565 โควิด

 • ไม่กำหนดรายได้
 • 6.25-14% ต่อปี
 • 20-55 ปี
 • สินเชื่อ ธกส 2564 โควิดจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร

สินเชื่อโควิดกสิกร

 • ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือน
 • 15% ตลอดอายุสัญญากู้เงิน
 • ไม่กำหนดอายุ
 • สินเชื่อโควิดกสิกร สินเชื่อพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชน

สินเชื่อโควิดกรุงไทย

 • ไม่กำหนดรายได้
 • 15-24% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อโควิดกรุงไทยมาตรการช่วยเหลือเงินทุนพิเศษ

สินเชื่อโควิดออมสิน

 • มีรายได้ประจำ
 • 4.20% ต่อปี
 • 20-70 ปี
 • สินเชื่อโควิดออมสินมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้า

2 ธนาคารเปิดสินเชื่อต้านภัยโควิด สมัครลงทะเบียนขอสินเชื่อช่วงโควิดออนไลน์ 2565

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ตั้งแต่ปี 2019 กระทั่งตอนนี้ปี 2022 ก็ยังส่งผลกระทบอย่างหนักเป็นวงกว้างไปทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกับประชาชนที่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินไม่สามารถออกมาทำมาหากินได้อย่างปกติ ทั้งนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบช่วยเหลือตัวเองก็คือการขอสินเชื่อช่วงโควิดเพื่อนำเงินที่ได้จากสินเชื่อต้านภัยโควิดของสถาบันการเงินต่างๆ ผ่านการสมัครแอพธนาคาร ก็สามารถนำสินเชื่อมาหมุนเวียนค่าใช้จ่ายไปพราง ๆ ก่อนนั้นเอง ทั้งนี้ทางสถาบันการเงินก็มีมาตรการโครงการต้านภัยโควิดออกมากันมากมาย และ 2 สถาบันการเงินที่เปิดให้สามารถขอสินเชื่ออนุมัติ 30 นาทีที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะมีรายละเอียดสินเชื่อโควิดจากสถาบันการเงินอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย 

สินเชื่อต้านภัยโควิดจากธนาคารออมสิน 

เดือดร้อนเรื่องเงินไม่รู้จะไปขอสินเชื่อช่วงโควิดที่ไหนดี ..ก็มาที่นี่เลย เพราะทางธนาคารออมสินได้มีสินเชื่อโควิดที่ได้เปิดให้ประชาชนสามารถสมัครลงทะเบียน “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ได้เลยทันที

 • สมัครลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่แอปฯ Mymo ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
 • มีโควตาการสมัครสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ได้วันละ 1 แสนคน
 • สามารถสมัครลงทะเบียนได้ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ อาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ
 • วงเงินสูงสุดสำหรับขอสินเชื่อต้านภัยโควิด 10000 บาท  ต่อรายบุคคล เช่น gsb สินเชื่ออิ่มใจ
 • กู้เงินโครงการต้านภัยโควิดได้สูงสุดมากถึง 2 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อต้านภัยโควิดเป็นรูปแบบดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • อายุของผู้สมัครตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น 

สินเชื่อต้านภัยโควิดจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

สำหรับสินเชื่อเงินด่วนทันใจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จะเปิดให้ลูกค้าของ ธกส. ที่เดือดร้อนเรื่องเงินได้กู้เพื่อนำเงินไปหมุนเวียนค่าใช้จ่าย โดยจะเป็นมาตรการ “โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการต้านภัยโควิดที่เปิดอยู่ในขณะนี้

 • สมัครลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่แอปฯไลน์ เพิ่มเพื่อนของธกส. @BAACFamily 
 • มีโควตาการสมัครสินเชื่อเงินสดทันใจได้วงเงินสูงสุดสำหรับขอสินเชื่อต้านภัยโควิด 10000 บาท ต่อรายบุคคล
 • เมื่อธนาคารได้รับเรื่องการสมัครลงทะเบียนโครงการต้านภัยโควิดอย่างสินเชื่อธนาคาร ธกสแล้ว จะทำการนัดเข้ามาทำสัญญาโดยผ่าน SMS
 • มีรูปแบบการชำระหนี้ทั้งแบบรายเดือน แบบ 3 เดือน, 6 เดือน
 • มีอัตราดอกเบี้ยขอสินเชื่อช่วงโควิดอยู่ที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน โดยจะเป็นลักษณะของอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 
 • หมดเขตยื่นกู้สมัครสินเชื่อต้านภัยโควิด 31 ธันวาคม 2565

สินเชื่อต้านภัยโควิด – ทำไมสมัครสินเชื่อโควิดไม่ผ่าน

หากใครที่สมัครสินเชื่อโควิดไม่ได้จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องการสมัครสินเชื่อต้านภัยโควิดของสถาบันการเงินแห่งนั้น ๆ เสียก่อน ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการต้านภัยโควิดได้ระบุไว้หรือไม่ ทั้งนี้เหตุผลส่วนใหญ่ที่สมัครสินเชื่อโควิดไม่ผ่าน ทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติมักเป็นเพราะพิจารณาแล้วว่าไม่มีความสามารถในผ่อนชำระได้จริง ดังนั้นก็อาจจะต้องไปพึ่งพาแอพอื่นๆ เช่น แอพยืมเงินฟินนิกซ์ เป็นต้นได้เช่นกัน