สินเชื่อเพื่อการศึกษา

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่เกิน 28% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุ
 • ขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาที่มีดอกเบี้ยต่ำ สมัครง่าย

เช็คเงื่อนไข..สินเชื่อเพื่อการศึกษาจากธนาคารในประเทศไทย 2567

 

ในประเทศไทยมีระดับการศึกษาที่เป็นภาคบังคับว่าผู้ปกครองจะต้องส่งบุตรหลานในอุปการะเข้าเรียนจนจบในระดับชั้นที่กำหนด ปัจจุบันก็จะเป็นหลักสูตรสามัญทั่วไปขั้นต่ำมัธยมชั้นปีที่ 3 ซึ่งก็มีหลายครอบครัวที่ต้องการขอสินเชื่อกู้เงินเพื่อช่วยให้สามารถเรียนได้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นในสายการเรียนที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันนี้เราได้รวบรวมเอาสินเชื่อเพื่อการศึกษา ซึ่งได้อัพเดตใหม่ของปี 2567 มาฝากกัน จะมีรายละเอียดสำคัญอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

 

สินเชื่อเพื่อการศึกษากรุงไทย – กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

สินเชื่อเพื่อการศึกษาอย่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นชื่อที่คุ้นหู้ของใครต่อใครกันดีอยู่แล้ว เพราะเป็นสินเชื่อการศึกษาจากภาครัฐฯ ซึ่งเปิดให้กู้เงินผ่านธนาคารกรุงไทย 

คุณสมบัติผู้กู้เงินเพื่อการศึกษา

 • ผู้สมัครขอสินเชื่อจะต้องอยู่ในระดับชั้นมัธยมตอนปลายขึ้นไป(ได้ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ), ระดับปริญญาตรี-อนุปริญญาตรี (ทั้งภาคเรียนปกติและภาคเรียนพิเศษ)
 • สำหรับผู้ขอสินเชื่อการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จะต้องเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย และรายได้รวมของครัวเรือนไม่เกินปีละ 2 แสนบาท

เงื่อนไขสินเชื่อเพื่อการศึกษา

 • มีอัตราดอกเบี้ยกู้เงินเพื่อการศึกษาปีละ 1%
 • จะเว้นการผ่อนชำระคืน 2 ปีหลังจากการศึกษา และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 15 ปี

 

สินเชื่อเพื่อการศึกษากรุงไทยอื่น ๆ 

นอกจากส่วนที่เป็นเงินกองทุนจากภาครัฐโดยตรงแล้ว ธนาคารกรุงไทยก็มีสินเชื่อเพื่อการศึกษาของตัวเองด้วย โดยจะเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือกองทุนเพื่อกู้เงินเรียนต่อในประเทศและกู้เงินเรียนต่อในต่างประเทศนั้นเอง 

 1. กองทุนเพื่อกู้เงินเรียนต่อในประเทศ

คุณสมบัติผู้กู้เงินเพื่อการศึกษา

 • ผู้สมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษาจะต้องเป็นผู้ปกครองของผู้เรียน จะต้องบรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้ว และมีอายุรวมระยเวลาการผ่อนชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 65 ปี
 • สำหรับผู้ขอสินเชื่อการศึกษาจะต้องมีรายได้ที่มั่นคงแน่นอน สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานเป็นพนักงานประจำก็ได้เช่นกัน และจะต้องไม่มีประวัติเสียหายเรื่องเงิน

 

2. กองทุนเพื่อกู้เงินเรียนต่อในต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้กู้เงินเพื่อการศึกษา

 • ผู้สมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษาจะต้องเป็นผู้ปกครองของผู้เรียน จะต้องบรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้ว และมีอายุรวมระยเวลาการผ่อนชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 65 ปี
 • สำหรับผู้ขอสินเชื่อการศึกษาจะต้องมีรายได้ที่มั่นคงแน่นอน สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานเป็นพนักงานประจำ(มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย) และจะต้องไม่มีประวัติเสียหายเรื่องเงิน
 • ผู้สมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษาต้องเป็นสมาชิกของ “สมาคมไทยแนะแนวการศึกษา” หรือหากเป็นสมาคมอื่นจะต้องเป็นสมาคมที่ธนาคารกรุงไทยเห็นชอบด้วย

 

สินเชื่อเพื่อการศึกษาไทยพาณิชย์

คุณสมบัติผู้กู้เงินเพื่อการศึกษา

 • ผู้สมัครขอสินเชื่อจะเป็นผู้ศึกษาเองหรือคู่สมรส หรือบุตรก็ได้
 • สมัครขอสินเชื่อการศึกษาผ่านทางแอปฯ SCB easy app ได้เลยทันที โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันหรือใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน 

เงื่อนไขสินเชื่อเพื่อการศึกษา

 • มีอัตราดอกเบี้ยกู้เงินเพื่อการศึกษาปีละ 15%
 • วงเงินสินเชื่อเพื่อการศึกษา scb สูงสุดปีละ 2 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระได้สูงสุด 60 เดือน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อโควิดกรุงไทย

 • ไม่กำหนดรายได้
 • 15-24% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อโควิดกรุงไทยมาตรการช่วยเหลือเงินทุนพิเศษ

บัญชาเงินด่วน

 • 10,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่กำหนดดอกเบี้ย
 • 20-57 ปี
 • บัญชาเงินด่วน ลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

แอพเงินทันเด้อ

 • ไม่กำหนดรายได้
 • 33% ต่อปี
 • 20-57 ปี
 • แอพเงินทันเด้อให้บริการประชาชนผู้ที่ต้องการเงิน