สินเชื่อ uob

 • 15,000 บาทขึ้นไป
 • 16.99-25% ต่อปี
 • 20-60 ปี
 • สินเชื่อ uob เลือกสินเชื่อที่เหมาะสมสำหรับคุณ

สินเชื่อ uob I-Cash (สินเชื่อส่วนบุคคล) ขอสินเชื่อได้ทั้งพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ 2024

 

พอพูดถึงเรื่องการสมัครขอสินเชื่อกับทางธนาคารถือได้ว่าเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะต้องเตรียมเอกสารพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือเจ้าของกิจการก็ตาม ซึ่งจริง ๆ แล้วการสมัครขอสินเชื่อกับทางธนาคารนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้าเตรียมเอกสารให้พร้อมและมั่นใจว่ามีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ได้จริง ซึ่งวันนี้เราก็ได้ยกเอาตัวอย่างของสินเชื่อ uob มาฝากกัน โดยแบ่งเป็นลักษณะของผู้สมัครที่เป็นพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ รู้รายละเอียดเบื้องต้นเพื่อช่วยให้การสมัครกู้เงิน uob เป็นเรื่องง่ายขึ้น 

 

จุดเด่นที่น่าสนใจสินเชื่อ uob 

สินเชื่อธนาคาร uob มีด้วยกันหลายสินเชื่อ ซึ่งวันนี้เราก็ได้หยิบยกเอาสินเชื่อส่วนบุคคล uob อย่างสินเชื่อ uob-I cash มาฝากกัน โดยจะเป็นลักษณะที่ให้เงินกู้เงิน uob แก่บุคคลธรรมกาทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล 

 • วงเงินสินเชื่อ uob i cash สามารถอนุมัติให้ผู้สมัครได้สูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท
 • สามารถขอยกเลิกหลังรู้ผลการอนุมัติวงเงินสินเชื่อธนาคาร uob เรียบร้อยแล้ว ได้ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดใด
 • ไม่ต้องรอนานว่าสินเชื่อ uob อนุมัติกี่วัน เพราะเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะสามารถรู้ผลการอนุมัติได้ใน 3 วัน
 • มีระยะเวลาให้ผ่อนชำระสินเชื่อ uobตั้งแต่ 12 ถึง 60 เดือน แล้วแต่วงเงิน

 

สินเชื่อ uob – สำหรับพนักงานประจำ 

คุณสมบัติสำคัญผู้สมัครสินเชื่อ uob

 • จะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • จะต้องไม่เป็นช่วงการทดลองงาน และทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี หากมีการเปลี่ยนบริษัทสถานที่การทำงานจะสามารถนับอายุงานที่ทำงานต่อเนื่องกันได้ โดยจะต้องเป็นในสายงานที่ต่อเนื่องเป็นธุรกิจเดียวกัน (เรียกง่าย ๆ ว่าดูแล้วมีความมั่นคงในการทำงาน มีการได้เลื่อยหรือย้ายตำแหน่งในองค์กร หรือหากเปลี่ยนบริษัทก็จะต้องต่อเนื่องการทำงานไม่เว้นว่างงาน ขาดงานไป)

เอกสารสำคัญผู้สมัครสินเชื่อ uob

 • กรอกเอกสารสมัครสินเชื่อธนาคาร uob หรือแบบฟอร์มออนไลน์ให้เรียบร้อย
 • สำเนา บัตรประจำตัวบัตรประชาชนของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล uob
 • เอกสารที่แสดงรายได้(ล่าสุด) เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนา หน้าบัญชี เพื่อใช้ในการโอนเงินสินเชื่อธนาคาร uob

 

สินเชื่อ uob – สำหรับเจ้าของกิจการ 

คุณสมบัติสำคัญผู้สมัครสินเชื่อ uob

 • จะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • จะต้องประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

เอกสารสำคัญผู้สมัครสินเชื่อ uob

 • กรอกเอกสารสมัครสินเชื่อธนาคาร uob หรือแบบฟอร์มออนไลน์ให้เรียบร้อย
 • สำเนา บัตรประจำตัวบัตรประชาชนของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล uob
 • สำเนา ใบที่จดทะเบียนด้านการค้าต่าง ๆ โดยมีอายุเอกสารคัดสำเนามาไม่เกิน 3 เดือน เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์กับกรมการค้า
 • เอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในกิจการ/บริษัท (ถ้ามี) 
 • รายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังล่าสุด 6 เดือนที่ผ่านมา
 • สำเนา หน้าบัญชี เพื่อใช้ในการโอนเงินสินเชื่อธนาคาร uob

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อ ธกส 2567 โควิด

 • ไม่กำหนดรายได้
 • 6.25-14% ต่อปี
 • 20-55 ปี
 • สินเชื่อ ธกส 2567 โควิดจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร

สินเชื่อโควิดกรุงไทย

 • ไม่กำหนดรายได้
 • 15-24% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อโควิดกรุงไทยมาตรการช่วยเหลือเงินทุนพิเศษ

เพื่อนแท้เงินด่วน

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่กำหนดดอกเบี้ย
 • 18 ปีขึ้นไป
 • เพื่อนแท้เงินด่วนที่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้