อัพเดต! สิทธิ์เพื่อผู้ถือบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ เงินเยียวยาเดือนกันยายน 2567

 

สำหรับบัตรสวัสดิการคนจนถือเป็นหนึ่งในสิทธิ์ที่รัฐฯได้ให้การสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนระดับรากหญ้า ซึ่งผู้ที่ได้มีสิทธิ์ในการทำบัตรคนจนก็จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนีไม่ได้เป็นสิทธิ์แจกถ้วนหน้า ทำให้คนที่ถือบัตรสวัสดิการคนจนจะต้องคอยตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจนอยู่เสมอว่ามีการรับเงินเยียวยาอะไรออกมาบ้างในแต่ละเดือน ซึ่งวันนี้เราก็ได้นำเอาสิทธิ์บัตรคนจนล่าสุดวันนี้ ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่เยียวยาประชาชนในเดือนกันยายน 2567 จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

 

บัตรคนจนล่าสุดวันนี้ รัฐบาลเยียวยาล่าสุดเดือนกันยายน 2567 อะไรบ้าง

สำหรับอัพเดตบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ คนทำบัตรคนจนเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเงินจากรัฐบาลเยียวยาล่าสุดของปี 2567 ดังนี้

 • ส่วนที่แจกผู้ถือบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ โดยจะโอนวงเงินเข้าทุกเดือน เดือนละครั้ง ไม่มีทบยอดไปเดือนถัดไป ถ้าใช้ไม่หมดก็จะถูกตัดยอดทิ้งไปทันที
  • เพื่ออุปโภคบริโภค กินและใช้ต่อเดือน (ใช้บัตรสวัสดิการคนจน) โดยใช้กับร้านค้าประชารัฐเท่านั้น 200-300 บาท
 • เงินส่วนที่รัฐบาลเยียวยาล่าสุดแก่ผู้ถือบัตรคนจนล่าสุดวันนี้เป็นกรณีพิเศษคนละ 200 บาท ทุกเดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม – ธันวาคม 2567
 • ค่าขนส่งสาธารณะเพื่อผู้บัตรคนจนรอบใหม่ สามารถใช้กับรถไฟ, รถเมล์, รถไฟฟ้าใต้ดิน, รถไฟฟ้า คนละ 500 บาท 
 • ค่าแก๊สคนละ45 บาท
 • ค่าไฟฟ้า 230บาทต่อครัวเรือน 
 • ค่าน้ำครัวเรือนละ 100 บาท 

 

เงื่อนไขลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์บัตรคนจนล่าสุดวันนี้ 

สำหรับปี2567 มีเงื่อนไขอัพเดตเรื่องผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์บัตรคนจนล่าสุดวันนี้เป็นแบบใหม่ โดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์จะต้องเข้าข่ายเงื่อนไขที่รัฐกำหนดเพิ่มขึ้นมาเท่านั้น จึงจะขอรับสิทธิ์ทำบัตรคนจนได้ 

 1. ผู้สมัครทำบัตรคนจนจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น และเป็นคนที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย
 2. ผู้ที่จะสามารถใช้สิทธิ์บัตรคนจนล่าสุดวันนี้เป็นต้นไปได้ จะต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท และรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท
 3. ผู้ที่สามารถลงทะเบียนทำบัตรคนจนต้องเป็นผู้ที่ว่างงานเท่านั้น 
 4. จะต้องไม่มีรถยนต์ในครอบครองเป็นชื่อตามกฎหมายมากกว่า 2-3 คัน 
 5. เงินฝากในบัญชีธนาคาร รวมทรัพย์สินต่าง ๆ ทางการเงิน เช่น เงินฝาก,สลากออมสิน เป็นต้น ไม่เกินมูลค่า 100,000 บาท 

สำหรับคนที่ติดตามข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะมีให้เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์ได้อีกทีเมื่อไร ตอนนี้ก็ยังจะต้องรอติดตามการลงทะเบียนสิทธิ์บัตรคนจนล่าสุดวันนี้อยู่ตลอดอย่างต่อเนื่อง เพราะปี2567 ก็ได้เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้ว 

 

บัตรคนจนหายทำยังไง..บัตรคนจนล่าสุดวันนี้

กรณีที่ผู้ลงทะเบียนสิทธิ์บัตรคนจนล่าสุดวันนี้ เกิดบัตรคนจนหายจะต้องขอใบแจ้งความเพื่อยื่นขอทำบัตรคนจนรอบใหม่ โดยจะต้องติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศทุกสาขาให้บริการ และจะมีระยะเวลาทำบัตรคนจนไม่เกิน 30 วัน ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท