ข่าว ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาล่าสุด 2500, 5000 โครงการช่วยเหลือจากรัฐบาล 2567

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกนับตั้งแต่ปี 2019 และในตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นสถานการณ์ที่ยังคลี่คลายสักเท่าไรนักสำหรับประเทศไทย เราจึงจะเห็นได้ว่าเงินเยียวยารัฐบาลล่าสุดรอบใหม่อยู่เรื่อย ๆ จนมีโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวนมากต่อเนื่อง ซึ่งทุกโครงการก็จะต้องมีการลงทะเบียนรับเงินด่วนออนไลน์ อย่างรัฐบาลให้เงินเยียวยาจึงจะได้รับสิทธิ์แจกเงินเยียวยารอบใหม่อยู่เสมอ ทั้งนี้ หนึ่งในเงินเยียวยารัฐบาลล่าสุดที่ออกมาได้ออกมาจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย  

 

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากประกันสังคม

สำหรับโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลนี้เป็นการเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่สีแดงเข้มได้รับสิทธิ์แจกเงินเยียวยารอบใหม่ ซึ่งผู้ที่จะสามารถได้รับสิทธิ๋ก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม (สปส.)เรียบร้อยแล้ว เรียกง่าย ๆ ว่าหากไม่มีการลงทะเบียนเยียวยาประกันสังคม จะไม่มีการเช็คสิทธิ์เยียวยาแต่อย่างใด

ทั้งนี้ประชาชนบางกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการและลูกจ้างบางคนก็ไม่ต้องลงทะเบียนรับเงินเยียวยาใหม่เพราะเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33,39 อยู่แล้ว แต่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในขณะนี้จะต้องลงทะเบียนเยียวยาประกันสังคม ใหม่ และจะถูกจัดให้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 40 

 

เงินสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 2500

ผู้ประกันตนในมาตรา 33 ที่ได้สิทธิ์สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยารัฐบาลล่าสุดและผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยารัฐบาลล่าสุดได้ ก็จะต้องอยู่ใน 9 หมวดกิจการ ดังต่อไปนี้

 1. เกี่ยวกับที่พักและร้านอาหาร 
 2. เกี่ยวกับการก่อสร้าง-รับเหมา
 3. เกี่ยวกับด้านขนส่ง
 4. เกี่ยวกับยานยนต์
 5. เกี่ยวกับด้านการสื่อสารมวลชน
 6. เกี่ยวกับด้านศิลปะ ด้านงานบันเทิง
 7. ด้านกิจกรรมบริการต่าง ๆ
 8. ด้านกิจกรรมบริหารและบริการสนับสนุน
 9. ด้านกิจกรรมวิชาชีพเฉพาะ, ทางวิชาการ

โดยนายจ้างจะได้รับสิทธิ์แจกเงินเยียวยารอบใหม่ต่อจำนวนลูกจ้างที่มีคิดเป็นรายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อราย และลูกจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลคนละ 2,500 บาท 

 

เงินสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39,40 ลงทะเบียนเงินเยียวยา 5000 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39,40 จะได้รับเงินช่วยเหลือโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาท

 • มาตรา 39 คือผู้ที่ได้เป็นผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้ว และเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน และจะต้องส่งเงินสำนักงานประกันสังคม (สปส.)ต่อเนื่องมา จึงถือเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39
 • มาตรา 40 คือ ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมมาก่อนจะต้องลงทะเบียนที่รัฐบาลช่วยเงินเยียวยา โดยการสมัครลงทะเบียนเยียวยาประกันสังคมเพื่อให้ชื่อเข้าไปอยู่ในประกันสังคม และจะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 

สำหรับคนที่ต้องลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จะสามารถเลือกทางเลือกเพื่อจ่ายเงินสมทบ 3 ทางเลือกผ่านแอพบัญชีธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ 

 • แบบ 1 จ่ายเงินสมทบต่อเดือน 70 บาท 
 • แบบ 2 จ่ายเงินสมทบต่อเดือน 100 บาท
 • แบบ 3 จ่ายเงินสมทบต่อเดือน 300 บาท