จองสิทธิ์ ออมสิน

 • ไม่กำหนดรายได้
 • 3.99% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • จองสิทธิ์ ออมสิน ต้องการลงทะเบียนจองสิทธิ์ออมสิน

จองสิทธิ์ ออมสินกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่านแอปฯ Mymo 

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทำให้หลายคนจำเป็นจำต้องมองหาสินเชื่อเพื่อนำเงินก้อนมาหมุนเผื่อเป็นค่าใช้จ่าย และวันนี้เราก็ได้นำเอาสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 มาฝากกัน จะมีรายละเอียดการจองสิทธิ์ ออมสินสินเชื่อฉุกเฉินออมสินเป็นอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย

 

รายละเอียดจองสิทธิ์ ออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

เรื่องการจองสิทธิ์ ออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาด COVID-19 โดยจะเป็นมาตรการจากธนาคารออมสิน 

 • วงเงินสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 สามารถจองสิทธิ์ ออมสินได้คนละไม่เกิน 10,000 บาท
 • สามารถนำเงินจากการลงทะเบียนจองสิทธิ์ออมสินใช้จ่ายได้ตามความต้องการ ซึ่งธนาคารจะพิจารณาวงเงินกู้ตามความจำเป็น 
 • จองสิทธิ์ ออมสินและผ่อนชำระสูงสุดนานได้ 2 ปี หรือประมาณ 24 งวด โดยจะไม่ต้องผ่อนเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก ดังนั้นเมื่อรวมเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วจะมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 เป็นแบบคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35ต่อเดือนเท่านั้น ทั้งนี้หากผิดนัดชำระจะถูกปรับดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 0.25 ต่อเดือนของวงเงินต้นที่กู้
 • สามารถขอจองสิทธิ์ mymo ได้ด้วยตนเองผ่าน app mymo ธนาคารออมสิน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันแต่ออย่างใด 
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสมัครลงทะเบียนจองสิทธิ์ออมสินแต่อย่างใด 
 • ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครในการสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

 

คุณสมบัติผู้ขอจองสิทธิ์ ออมสิน

 • ผู้สมัครลงทะเบียนจองสิทธิ์ออมสินจะต้องประกอบอาชีพ ดังนี้
  • ผู้ที่มีรายได้เป็นพนักงานประจำ ได้แก่ พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทเอกชน และผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีรวมกับระยะที่ได้ผ่อนชำระเสร็จสิ้น
  • ผู้ที่มีอาชีพประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ ผู้ที่ประกอบกิจการรายย่อยทั่วไป เช่น พ่อค้าแม่ค้า (สามารถเป็นผู้ที่หาบเร่ แผงลอย) และผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีรวมกับระยะที่ได้ผ่อนชำระเสร็จสิ้น
 • ต้องไม่เป็นเกษตรกร รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ หน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ขอจองสิทธิ์ ออมสินจะต้องมีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • จะต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
 • ผู้ที่ต้องการใช้บริการจองสิทธิ์ mymo จะต้องใช้งานแอปฯ Mymo มาแล้วตั้งแต่ก่อน 1 พฤษภาคม 2567

 

สมัครจองสิทธิ์ ออมสินออนไลน์ ทำสัญญาแบบ E-Contract 

การสมัครเงินด่วนออนไลน์ผ่านการขอจองสิทธิ์ ออมสินสำหรับมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จะต้องสมัครกู้เงินด้วยตนเองเท่านั้น และจะต้องดำเนินการลงทะเบียนจองสิทธิ์ออมสินทางออนไลน์ ผ่านช่องทางแอปฯ Mymo ของธนาคารออมสิน โดยจะมีการยื่นจองสิทธิ์ ออมสินก่อนอันดับแรก และจะได้วันที่เวลานัดหมายเพื่อให้เข้ามาลงทะเบียนทำสัญญา E-Contract ธนาคารออมสินอีกครั้งผ่านแอปฯ Mymo

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ผ่อนไอแพดไม่มีบัตร

 • ไม่กำหนดรายได้
 • 25% ต่อปี
 • 20 ปีขึ้นไป
 • ผ่อนไอแพดไม่มีบัตร ลงทะเบียนสมัครออนไลน์แอป

แอพ thisshop

 • ไม่กำหนดแต่ต้องมีรายได้ประจำ
 • ไม่เกิน 24% ต่อปี
 • 20-35 ปี
 • แอพ thisshop แอพผ่อนสินค้าไม่ใช้บัตร

เงินเทอร์โบ

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่เกิน 24% ต่อปี
 • 20-65 ปี
 • เงินเทอร์โบบริการยืมเงินออนไลน์แอพเงินด่วน